• SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Services

การบริหารด้านการบริการ

เปิดให้บริการรับ - ส่ง (ขนส่ง) สินค้าในกรุงเทพฯ ต้นทาง - ปลายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีพนักงานที่มีประสบการณ์ด้าน ขนส่ง + ความปลอดภัยของสินค้า + ความถูกต้องครบถ้วนของสินค้า + ความรวดเร็ว ในการ ขนส่ง สินค้า
เวลาทำการ 9.00 น . - 18.00 น.
วันจันทร์ - วันเสาร์
เปิดให้ บริการขนส่งสินค้า ในกรุงเทพฯ ต้นทาง - ปลายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพนักงานที่มีประสบการณ์ + ความปลอดภัยของสินค้า + ความถูกต้องครบถ้วนของสินค้า + ความรวดเร็ว ในการ ขนส่ง สินค้า

 

การบริหารด้านการคลังสินค้า

 

คลังสินค้ามีโครงสร้างที่แข็งแรงในการจัดเก็บสินค้าด้วยความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่คอยเช็คสินค้าเข้าออก ขึ้นลง และมีการกระจายสินค้าไปยังลูกค้ากระจายสินค้าไปยังลูกค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

มาตรฐานการให้บริการ

ระยะเวลาในการ บริการขนส่งสินค้า จะถึงปลายทางภายในเขตตัวเมือง 1-2 วัน ต่างอำเภอ 1-5 วัน ความปลอดภัยของสินค้าจะได้รับการดูแลอย่างดี ตลอดระยะการ ขนส่ง จากต้นทาง - ปลายทางลูกค้า ในกรณีสินค้าเกิดการเสียหายระหว่างการขนส่งหรือสูญหายทางบริษัท ฯ จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น มาตรฐานรถที่บริการ จะมีระบบ Safety เข้ามาทั้งพนักงานขับรถ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ ขนส่ง ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของสินค้าทุกครั้งในการ ขนส่ง มีการตรวจสอบสินค้า+จำนวนสินค้าโดยพนักงาน ที่มีประสบการณ์

 

มาตรฐานการให้บริการ


ทางบริษัท ฯ ได้ให้บริการขนส่งสินค้าโดยรถปิคอัพ,รถ 6 ล้อ,รถ 10 ล้อ,รถพ่วง ที่ให้บริการ ประเภทสินค้าที่รับบริการเป็นสินค้าอุปโภค - บริโภค ทั่วไป (
รายละเอียดเพิ่มเติม)


ประเภทรถที่ให้ บริการขนส่งสินค้า

 
คลังสินค้ามีโครงสร้างที่แข็งแรงในการจัดเก็บสินค้าด้วยความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่คอยเช็คสินค้าเข้าออก ขึ้นลง และมีการกระจายสินค้าไปยังลูกค้ากระจายสินค้าไปยังลูกค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าจะถึงปลายทางภายในเขตตัวเมือง 1-2 วัน ต่างอำเภอ 1-5 วัน ความปลอดภัยของสินค้าจะได้รับการดูแลอย่างดี ตลอดระยะการขนส่งจากต้นทาง - ปลายทางลูกค้า ในกรณีสินค้าเกิดการเสียหายระหว่างการ ขนส่ง หรือสูญหายทางบริษัท ฯ จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น มาตรฐานรถที่บริการ จะมีระบบ Safety เข้ามาทั้งพนักงานขับรถ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ บริการขนส่งสินค้า ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของสินค้าทุกครั้งในการ ขนส่ง มีการตรวจสอบสินค้า+จำนวนสินค้าโดยพนักงาน ที่มีประสบการณ์ ทางบริษัท ฯ ได้ให้บริการขนส่งสินค้าโดยรถปิคอัพ,รถ 6 ล้อ,รถ 10 ล้อ,รถพ่วง ที่ให้บริการ ประเภทสินค้าที่รับบริการเป็นสินค้าอุปโภค - บริโภค ทั่วไป
 

รถ 6 ล้อ ( ตู้เปิดข้าง )

รถ 10 ล้อ ( ตู้ )
รถ 4 ล้อ ( ตู้ )
รถ 6 ล้อ (ตู้เปิดข้าง)
รถปิคอัพ ( ตู้ )
รถปิกอัพ ( คอก )
รถเทเลอร์ ( พ่วง )
รถ 6 ล้อ ( ตู้เปิดหลัง )
รถ 10 ล้อ(ตู้เปิดข้าง)
รถพ่วง 18 ล้อ
 
รถพ่วง 18 ล้อ (ตู้เปิดข้าง)