• SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

จุดเด่นเหนือคู่แข่ง

เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งการตลาดและการอันดับในตลาดการขนส่งเป็นเท่าใด

       จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้านขนส่งมานานกว่า 55 ปี ประกอบกับจำนวนลูกค้าที่บริษัทฯ ให้บริการ อาจกล่าวได้ว่าบริษัทสหโยธินฯ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับต้นๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน

 

มีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร

- จุดเด่นและจุดแข็งของบริษัทฯ มาจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจขนส่งมานานกว่า 50 ปี ทำให้บริษัทสหโยธินฯได้รับความเชื่อถือ และมั่นใจได้ในการบริการและ ระบบการจัดการขนส่งสินค้า โดยมีการพัฒนาทางด้านศักยภาพตลอดเวลาทางด้าน

- การจัดการระบบขนส่ง ให้ถึงที่หมายได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ตรงตามกำหนด

- มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการ ให้บริการด้านขนส่งและคลังสินค้าอย่างต่อเนื่องและครบวงจร

- เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า

- ดำเนินการทำงาน อย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้บรรบุตามเป้าหมายของตัวชี้วัด  (KPI)  ของลูกค้า

- มีการเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากรของบริษัทเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- พัฒนาและปรับปรุงรถขนส่งให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว