• SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

About us

ประวัติบริษัทและการพัฒนาธุรกิจ

 

คุณ อภิชัย มโนนุกุล

 
ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท สหโยธินขนส่ง จำกัด
 
บริษัท สหโยธินขนส่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2497 โดย นายอภิชัย มโนนุกุล โดยมุ่งเน้นการบริหารการจัดการด้านขนส่งสินค้าทุกประเภท ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากประสบการณ์การดำเนินงานเป็นระยะเวลา 55 ปี ซึ่งเมื่อปี 2513 ท่านเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งชมรม ของผู้ประกอบการขนส่ง โดยมีซื่อชมรมว่า ร่วมสหมิตร แต่พอปี พ.ศ. 2516 ชมรมแห่งนี้ได้จดทะเบียนเป็น " สมาคมขนส่งสินค้า " และได้รับอนุญาติให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า และปัจจุบัน บริษัท สหโยธินขนส่ง จำกัด
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สหโยธินทรานสปอร์ต (2007) จำกัด
โดยมีผู้บริหาร คือ คุณมลฤดี มโนนุกุล และทีมงาน
ที่มีประสบการณ์บริหารงานมีคุณภาพในการให้บริการด้านขนส่สินค้า ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทได้พัฒนาระบบ การขนส่งให้รวดเร็ว และมีระบบ Safety ระหว่างการขนส่ง และรับประกันสินค้าเสียหาย และสูญหายระหว่าง การขนส่งสินค้า ทางบริษัทฯ นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีรถบรรทุก หลายประเภทให้บริการ อาทิเช่น รถปิกอัพ , รถเทเลอร์กะบะ, รถบรรทุก 6 ล้อ ,รถบรรทุก 6 ล้อ (ตู้), รถบรรทุก 10 ล้อ (ตู้) , รถบรรทุก 10 ล้อ (กะบะคอก) รถบรรทุก 10 ล้อ (ตู้เปิดท้าย),รถพ่วง บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้โอกาสเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการขนส่งสินค้าของท่าน เพราะบริการคืองานของเรา


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

 
สาขา ที่อยู่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
สำนักงานใหญ่ 

เลขที่ 130 ซอยจันทร์ 18/7(เซนต์หลุยส์ 3)
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120
คุณมลฤดี

(TEL) 02-687-0215-6
(FAX) 02-687-0214
(HOTLINE1) 086-773-4012

(HOTLINE2) 061-575-4141