• SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

สินค้าหรือบริการที่บริษัทให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าหลายประเภทประกอบด้วย

- สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องกีฬา, ผงซักฟอก, สบู่, ยาสีฟัน, ครืมทาผิว, ยาสระผม, ครืมนวดผม, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาซักผ้า, น้ำยาปรับผ้านุ่ม, ผ้าอนามัย, ผ้าอ้อมเด็ก, โจ๊กคัพ, ยางรถยนต์, อาหารเสริม ฯลฯ

- สินค้าทางการเกษตร เช่น มันเส้น, ซังข้าวโพ, แป้ง, ไม้สัก, น้ำตาล ฯลฯ

- สินค้าวัตถุดิบ เช่น กล่องกระดาษ ฯลฯ

- สินค้าประเภทเครื่องดื่ม เช่น เบียร์, เอ็ม 150, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, ยา ฯลฯ

- สินค้าอื่นๆ เช่น หนังสือ, ถังน้ำมัน, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ